CUKROWNIA CEREKIEW – rozbudowa magazynu cukru

Projekt dotyczy rozbudowy magazynu cukru przeznaczonego do składowania cukru, palet i opakowań na regałach o powierzchni 1600m2.

Zaprojektowano halę jednonawową o wysokości użytkowej 6,0m, o konstrukcji stalowej (słupy stalowe, dżwigary kratowe stalowe) z posadzką żelbetową bezpyłową na palach betonowych, obudowaną płytą warstwową i doświetloną poprzez klapy dymowe w dachu. Budynek ma połączenie komunikacyjne z halą istniejącą poprzez drogę dla wózkó widłowych. W projektowanej hali nie przewidziano stanowisk pracy, zaprojektowano natomiast instalację nawiewno- wywiewną.