Projektowana hala jest budynkiem biurowo-magazynowym. Posiada 1 kondygnację naziemną. Projektuje się cztery lokale biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnie dostępne z korytarza. W sumie w pomieszczeniach biurowych przebywać będzie do 30 mężczyzn oraz do 20 kobiet. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne nie są przeznaczone na pobyt stały ludzi.

W drugiej części obiektu projektuje się pomieszczenia o funkcji magazynowej z bramami wjazdowymi, a także rozdzielnię i kotłownię oraz dwa pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia magazynowe i techniczne nie są przeznaczone na pobyt stały ludzi.

Powierzchnia użytkowa 732,58 m2

Powierzchnia całkowita 863,99 m2

Powierzchnia zabudowy 863,99 m2

Kubatura brutto 2697,6 m3