Hala logistyczna w Bolesławcu – Projektowany obiekt jest halą logistyczną z zapleczem socjalno-biurowym , administracyjnym i technicznym, projekt zagospodarowania terenu. Prezentacja gotowego obiektu:


Przeznaczenie obiektu
Projektowany obiekt jest halą logistyczną z zapleczem socjalno-biurowym ,administracyjnym i technicznym.
Hala logistyczna – projektuje się 1 kondygnację nadziemną.
Część socjalno-biurowa – projektuje 3 kondygnacje nadziemne.
Część techniczna oraz administracyjna – projektuje się 1 kondygnację nadziemną.

Charakterystyczne parametry
Powierzchnia użytkowa 63 147,00 m2
w tym:
powierzchnia użytkowa hali 56 730,96 m2
powierzchnia użytkowa część biurowo-socjalna 5 166,84 m2
powierzchnia użytkowa część administracyjna 531,62 m2
powierzchnia użytkowa część techniczna 717,58 m2
Powierzchnia zabudowy 61 323,00m2
Kubatura brutto 837 886,00m3

Powierzchnia całkowita 65 155,16m2
Długość max budynku 537,60m
Szerokość max budynku 140,67m
Wysokość max budynku 15,32m
Ilość kondygnacji hala, część administracyjna, techniczna 1
Ilość kondygnacji część socjalno-biurowa 3

Opis funkcji hali logistycznej z zapleczem socjalno-biurowym ,administracyjnym i technicznym.
Hala – PM- w projektowanej hali odbywać się będzie składowanie blokowe produktów, na półkach i regałach oraz konfekcjonowanie magazynowanych produktów przy stanowiskach w wyznaczonej strefie. Dostawcy dostarczają części, półprodukty lub większe ilości produktów do hali, dużymi samochodami ciężarowymi za pośrednictwem ramp załadowczych i przeładunkowych. Tam produkty są składowane w systemie regałów wysokiego składowania. W hali magazynowej produkty są magazynowane, konfekcjonowane i przepakowywane do opakowań indywidualnych. Potem towary te są nadal składowane na regałach, a następnie poprzez rampy załadowcze transportowane przy użyciu samochodów ciężarowych do miejsca przeznaczenia.
Prowadzona działalność nie będzie wprowadzała zanieczyszczeń do atmosfery ani gruntu.
Część socjalno-biurowa- ZLIII
-parter – strefa wejściowa z portiernią i pom. ochrony, pom. socjalne dla pracowników hali, szatnia wraz z umywalnią, zaplecze socjalne dla kierowców, kotłownia, toalety dla pracowników, pom. porządkowe, magazyn, palarnia zewnętrzna,
-I piętro – dwie szatnie wraz z umywalniami, magazyn odzieży roboczej, pom. porządkowe,
-II piętro – pom. biurowe, pom. konferencyjne, toalety, pom. socjalne dla pracowników biurowych, magazyny, pom. porządkowe, serwerownia i rozdzielnia.
Część administracyjna – ZLIII– projektuje się pom. biurowe oraz poczekalnię dla kierowców, toalety dla kierowców i pracowników biurowych, pom. magazynowe, gospodarcze, porządkowe oraz kotłownię.
Część techniczna -PM- projektuje się pom. magazynowe, gospodarcze, porządkowe oraz trafostację.
Dla hali magazynowej nie określa się rodzaju składowanych materiałów; przyjęto, że składowane będą wyłącznie materiały niepalne lub stałe materiały palne w ilości nie powodującej przekroczenia maksymalnego obciążenia ogniowego budynku hali wynoszącego 4000 MJ/m2 , etapu 1a i 1b.