Projektowanym obiektem jest zakład przerobu stłuczki szklanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
W skład zakładu wchodzą następujące obiekty:
– budynek biurowy, projektuje się 1 kondygnację nadziemną,
– budynek technologiczny, projektuje się 1 kondygnację nadziemną,
– wiata magazynowa stłuczki szklanej do przerobu
– wiata magazynowa gotowego produktu.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
Powierzchnia terenu planowanej inwestycji objęta granicami mapy do celów projektowych :
– POWIERZCHNIA DZIAŁKI 12/2 –19 405 m2
– POWIERZCHNIA DZIAŁKI 13 – 4 269 m2
– POWIERZCHNIA TERENU – 23 674 m2
– POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 5013,9 m2
– TEREN UTWARDZONY – 12 403,76 m2,
– TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY PRZEZNACZONY POD ZIELEŃ – 6 256,34 m2.

Charakterystyczne parametry
powierzchnia użytkowa biurowca 403,90 m2
powierzchnia użytkowa budynku technologicznego 2470,70 m2
powierzchnia całkowita 2874,60 m2
powierzchnia zabudowy 5013,90 m2
kubatura brutto 22 716,70 m3
Opis funkcji zakładu przerobu stłuczki szklanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Budynek biurowy – ZLIII – budynek jednokondygnacyjny. Projektuje się główne wejście do budynku dla pracowników biurowych, które poprzez hol wejściowy i korytarz prowadzi do pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz socjalnego. Projektuje się dodatkowe wejście dla kierowców samochodów ciężarowych z poczekalnią oraz węzłem sanitarno-higienicznym. Strefa dla kierowców ma połączenie, poprzez okno podawcze, z pomieszczeniem biurowym. Projektuje się również wejście dla pracowników zakładu obsługujących budynek technologiczny, które poprzez korytarz prowadzi do szatni męskiej i damskiej, węzła sanitarno-higienicznego, pomieszczenia socjalnego oraz kotłowni.

Budynek technologiczny – PM – budynek jednokondygnacyjny z antresolą. Na parterze znajdują się sanitariaty dla pracowników oraz urządzenia związane z procesem technologicznym. Na antresoli znajdują się urządzenia związane z procesem technologicznym. Nie wydziela się żadnych pomieszczeń na poziomie antresoli. Projektuje się halę stalową systemową z obudową panelową (blacha-wełna-blacha). Planowany zakład zajmować się będzie przetwarzaniem (w procesie recyklingu, ewentualnie odzysku) odpadów. Produkcja odbywać się będzie za pomocą jednej linii technologicznej.

Wiata magazynowa stłuczki szklanej do przerobu – projektuje się w konstrukcji żelbetowej z posadzką betonową szczelną oraz zadaszeniem w konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Z trzech stron posiada osłonięcie w postaci żelbetowej ściany. Od strony głównego placu – wiata jest otwarta. Całość podzielona jest na 5 segmentów wydzielonych ścianami żelbetowymi o wysokości 5m.

Wiata magazynowa gotowego produktu – projektuje się w konstrukcji żelbetowej z posadzką betonową szczelną oraz zadaszeniem w konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Z trzech stron posiada osłonięcie w postaci żelbetowej ściany. Od strony głównego placu – wiata jest otwarta. Całość podzielone jest na 4 segmenty wydzielone ścianami żelbetowymi o wysokości 5m.

Zatrudnienie i zaplecze socjalne
Zatrudnienie w zakładzie
a) budynek biurowy (budynek ZLIII):
– 4 osoby w systemie I-zmianowym
b) budynek technologiczny (budynek PM):min. 5 osób osób w systemie III zmianowym, maksymalnie 40 osób (33,3%, 33,3%, 33,3%)
Zaplecze socjalne, higieniczno-sanitarne.
a) Pracownicy – biura:
Pomieszczenia biurowe, wc damskie (dostosowane dla osób niepełnosprawnych) i męskie, pomieszczenie socjalne, porządkowe oraz archiwum. Pomieszczenie socjalne w części biurowej zapewnia miejsce spożywania posiłków własnych, wyposażone w zlewozmywak i lodówkę.
b) Pracownicy – budynek technologiczny
Szatnie z umywalniami dla pracowników, jadalnia oraz odrębne pomieszczenie wc – w obrębie części ZLIII, na parterze. Praca zakwalifikowana jest do pracy wymagającej odzieży roboczej. Projektuje się szafki podwójne dla każdego pracownika na odzież własna i odzież roboczą. W każdej umywalni zapewnia się 1 umywalkę, 1 wc oraz 1 kabinę prysznicową (max. 8 os. najliczniejszej zmiany) w każdej umywalni.
Projektuje się ustępy oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn w budynku technologicznym PM.
(1wc + 1 pisuar na 30 mężczyzn, 1wc dla 20 kobiet).Dodatkowo projektuje się wc dla kobiet w budynku biurowym.
Zapewniono pomieszczenie jadalni typu I (do spożywania posiłków własnych). Jadalnia wyposażona jest w miejsca siedzące dla 8os., 1 umywalkę (na 20os.), urządzeniami do podgrzewania posiłków własnych, 1 zlewozmywakiem dwukomorowymi (na 20os.), oraz szafki do przechowywania posiłków własnych. Dla poprawy komfortu projektuje się zmywarkę oraz lodówkę.
c) Obsługa kierowców: poczekalnia, wc męskie, na parterze w budynku biurowym ZLIII, dostępne z zewnątrz.

Forma architektoniczna:
Budynek biurowy – forma zwarta, na planie prostokąta. Kolorystyka stonowana, biała lub szara, okna w kolorze niebieskim. Technologia tradycyjna, murowana, wykończona tynkiem lub okładziną drewnianą. Dach płaski.
Budynek technologiczny – firma zwarta, na planie prostokąta. Kolorystyka stonowana, kolor szary, okna w kolorze białym. Konstrukcja stalowa, siatka słupów z obudową panelową (blacha-wełna-blacha). Dach płaski.